duimomhoog Volwaardig alternatief voor de dure merkdealer fabrieksgarantie Fabrieksgarantie blijft behouden door onderhoud en reparaties uit te voeren volgens fabrieksspecificaties
inspectie Werkplaats uitgerust met de modernste (diagnose) apparatuur en gereedschappen onderdelen Keuze uit originele of budget onderdelen
informatie_en_trainingen Toegang tot technische informatie en trainingen van alle fabrikanten kostenopgave Scherpe en duidelijke all-in prijzen en kostenopgave vooraf
garantie 24 maanden garantie op de door ons verrichte werkzaamheden duimomhoog JOUW AUTOBEDRIJF (Nijkerk): Onafhankelijk van ieder type of merk auto
 • Volwaardig alternatief voor de dure merkdealer
 • Fabrieksgarantie blijft behouden door onderhoud en reparaties uit te voeren volgens fabrieksspecificaties
 • Werkplaats uitgerust met de modernste (diagnose) apparatuur en gereedschappen
 • Keuze uit originele of budget onderdelen
 • Toegang tot technische informatie en trainingen van alle fabrikanten
 • Scherpe en duidelijke all-in prijzen en kostenopgave vooraf
 • 24 maanden garantie op de door ons verrichte werkzaamheden

 • APK
 • € 25
 •  
 • Gratis in combinatie met een onderhoudsbeurt!

  In verband met de drukte is het aan te bevelen een afspraak te maken.

  Zie onderstaande voorwaarden!
 • Bandenwissel
 • € 25
 •  
 • Montage van 4 zomer- of winterbanden, compleet op velg.

  Montage losse banden: € 40
  Bedragen geldig t/m 15 inch.

  Zie onderstaande voorwaarden!
 • Airco Service
 • € 75
 •  
 • Service voor alle aircosystemen die gevuld zijn met R134A.

  In verband met de drukte is het aan te bevelen een afspraak te maken.

  Zie onderstaande voorwaarden.

 

Voorwaarden

APK

 1. De actie 'APK' (hierna de 'actie') wordt aangeboden door JOUW AUTOBEDRIJF gevestigd te Melkrijder 19H, 3986 SG Nijkerk, Nederland.
 2. Zodra de APK keuring is gestart is het bedrag van € 15 verschuldigd, ongeacht de uitkomst.
 3. Indien u tegelijkertijd met de APK keuring een onderhoudsbeurt laat uitvoeren, vervallen de kosten van het keuren. Er worden dan ook geen afmeldkosten berekend.
 4. JOUW AUTOBEDRIJF behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. In geval van verandering zal hiervan een mededeling worden gedaan op jouwautobedrijf.nl.
 5. De actie is alleen geldig bij JOUW AUTOBEDRIJF en is niet inwisselbaar voor contact geld.
 6. JOUW AUTOBEDRIJF is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 7. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voldoen, zal een besluit worden genomen door JOUW AUTOBEDRIJF
 8. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn en accoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 9. In verband met de drukte is het aan te bevelen een afspraak te maken.

Bandenwissel

 1. De actie 'Bandenwissel' (hierna de 'actie') wordt aangeboden door JOUW AUTOBEDRIJF gevestigd te Melkrijder 19H, 3986 SG Nijkerk, Nederland.
 2. Indien het om montage van losse banden op lichtmetalen velgen gaat, dienen deze schoon te zijn.
 3. Alle bedragen zijn inclusief montage en eventueel balanceren en zijn geldig tot en met 15 inch. Voor elke maat groter wordt er een toeslag berekend van € 1,25 per band.
 4. Indien u uw banden via internet besteld, kan er pas een afspraak gemaakt worden als de banden geleverd zijn. Indien u zelf banden aanlevert voor montage, dient u zelf de oude banden af te voeren (deze kunnen bij de gemeente ingeleverd worden).
 5. JOUW AUTOBEDRIJF behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. In geval van verandering zal hiervan een mededeling worden gedaan op jouwautobedrijf.nl.
 6. De actie is alleen geldig bij JOUW AUTOBEDRIJF en is niet inwisselbaar voor contant geld.
 7. JOUW AUTOBEDRIJF is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 8. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voldoen, zal een besluit worden genomen door JOUW AUTOBEDRIJF
 9. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn en accoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 10. In verband met de drukte is het aan te bevelen een afspraak te maken.

Airco Service

 1. De actie 'Airco Service' (hierna de 'actie') wordt aangeboden door JOUW AUTOBEDRIJF gevestigd te Melkrijder 19H, 3986 SG Nijkerk, Nederland.
 2. De actie is alleen geldig voor alle aircosystemen die gevuld zijn met R134A. Andere systemen zijn uitgesloten van deze actie.
 3. JOUW AUTOBEDRIJF behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beeindigen. In geval van verandering zal hiervan een mededeling worden gedaan op jouwautobedrijf.nl.
 4. De actie is alleen geldig bij JOUW AUTOBEDRIJF en is niet inwisselbaar voor contact geld.
 5. JOUW AUTOBEDRIJF is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 6. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voldoen, zal een besluit worden genomen door JOUW AUTOBEDRIJF
 7. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn en accoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 8. In verband met de drukte is het aan te bevelen een afspraak te maken.

Jouw Autobedrijf, gevestigd aan de Melkrijder 19H 3861 SG Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Jouw Autobedrijf:

 • Website: https://jouwautobedrijf.nl
 • Adres: Melkrijder 19H 3861 SG Nijkerk
 • Telefoonnummer: +31 33 879 51 73
 • Functionaris Gegevensbescherming van Jouw Autobedrijf: Patrick Eitjes. Hij is te bereiken via info@jouwautobedrijf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jouw Autobedrijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken van auto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jouwautobedrijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw Autobedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je op basis van informatie over het kenteken gerichter te kunnen informeren i.v.m. offerte en/of maken van een afspraak t.b.v. onderhoud en/of keuring van je auto;
 • Jouw Autobedrijf analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jouw Autobedrijf kent geen besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van de door jou verstrekte gegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouw Autobedrijf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw Autobedrijf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia (naam, adres, e-mail, telefoonnummer): Maximaal 3 jaar
 • Kenteken: Gedurende afspraaktermijn en geldigheidsduur offerte
 • Voor de t.b.v. de financiële afhandeling van onze produkten en diensten benodigde gegevens geldt een fiscale bewaarplicht van 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw Autobedrijf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jouw Autobedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw Autobedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jouwautobedrijf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jouw Autobedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw Autobedrijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@jouwautobedrijf.nl

Online afspraak

Online afspraak

Maak nu uw online uw afspraak!
Online offerte

Online offerte

Vraag nu online uw offerte op.
Onze werkplaats

Onze werkplaats

Klik hier voor meer info over onze werkplaats.

JOUW AUTOBEDRIJF | Melkrijder 19H - 3861 SG Nijkerk - 033-879 51 73 | info@jouwautobedrijf.nl | www.jouwautobedrijf.nl | Privacyverklaring